1

CENTRUM SZKOLENIA SPECJALISTÓW W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

W zakładach ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich, gdzie wytwarzane są transportery opancerzone KTO 8×8 Rosomak przy udziale Trinity zostało utworzone centrum szkolenia załóg tych pojazdów: kierowców i działonowych.

 

  1. Stanowisko instruktora szkolenia na symulatorach Jaskier i Tasznik w Centrum Szkoleniowym w fabryce Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich
2

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

Wyposażone w symulatory JASKIER dla szkolenia kierowców transporterów opancerzonych KTO 8×8 ROSOMAK wykonane przy udziale Trinity Interactive.

  1.  Dynamiczne symulatory szkoleniowe na 6-stopniowych platformach ruchomych: Jaskier- dla szkolenia kierowców oraz Tasznik-dla szkolenia działonowych transportera opancerzonego 8×8 Rosomak.
1

PALLAS – TRENAŻER SZKOLENIA WYSUNIĘTEGO OBSERWATORA ARTYLERYJSKIEGO (ang. FOTS)

  1. Symulator FOTS typ PALLAS, którego najważniejszym elementem jest replika urządzenia łączącego w sobie zdolność wyszukiwania celu dla ognia artyleryjskiego a jednocześnie mierzącego odległość do zlokalizowanego celu za pomocą bezpiecznego dla oka systemu laserowego- w skrócie  nazywanego dalmierzem laserowym.
  2. Widok systemu symulacyjnego FOTS typu PALLAS, zaprojektowanego i całkowicie stworzonego przez Trinity Interactive dla centrum szkoleniowego armii Republiki Cypru.
2

TRENAŻER WSTEPNEGO SZKOLENIA OPERATORA MOSTU MOBILNEGO MS-20 DAGLEZJA

Trenażer wstepnego szkolenia operatora mostu mobilnego MS-20 Daglezja przygotowany dla polskiego producenta mostów mobilnych do pokonywania przeszkód wodnych dla pojazdów opancerzonych