NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EFEKTYWNEGO
SZKOLENIA

W naszych rozwiązaniach stosujemy technologie zapewniające naszym produktom uzyskanie najwyższej jakości szkolenia oraz satysfakcji ich użytkowników:

  • techniki wirtualnej rzeczywistości do zobrazowania realnego świata, w którym odbywa się ćwiczenie,
  • cyfrowe modele odtwarzające właściwości fizyczne oraz mechanikę ruchu pojazdu,
  • cyfrowe mapy terenu umożliwiających przeprowadzenie ćwiczenia w realnych warunkach terenowych.

 

Modułowość konstrukcji, wraz z zastosowaniem protokołu komunikacyjnego, łączącego poszczególne moduły, co daje swobodę w konfigurowaniu urządzeń treningowych i dostosowaniu jej do stopnia trudności szkolenia (szkolenie indywidualne, zespołowe, gra taktyczna wymagająca współdziałania wszystkich jej uczestników itp.).

 

Zapewniamy możliwość integracji zespołów i podzespołów z realnych wyrobów.
Wyposażenie symulatorów w stanowisko instruktora, zapewnia pełną merytoryczną kontrolę nad przebiegiem ćwiczenia oraz umożliwia konfigurację jego parametrów, a także ułatwia system oceny wykonania ćwiczenia.

więcej zwiń

Symulatory i urządzenia treningowe dla szkolenia załóg pojazdów opancerzonych

Czołgi, transportery opancerzone, haubice samojezdne,  lekkie opancerzone pojazdy rozpoznawcze.

Symulatory i urządzenia

treningowe dla szkolenia

załóg obsługujących

wszelkiego rodzaju obiekty

latające

Symulatory i trenażery do szkolenia załóg samolotów

bojowych, helikopterów oraz personelu obsługującego

bezzałogowe obiekty latające.

Symulatory i urządzenia treningowe dla szkolenia załóg szybkich łodzi operacyjnych (SŁO) dla sił specjalnych

Do szkolenia strzelców pokładowych, sterników, nawigatorów i dowódców szybkich łodzi operacyjnych.

Symulatory i urządzenia

treningowe dla ciężkich pojazdów

używanych przez wojska

inżynieryjne

Symulatory do szkolenia operatorów mobilnych mostów

kołowych i gąsienicowych.

Symulatory i urządzenia

treningowe dla sektora

cywilnego

Symulatory i trenażery dla szkolenia operatorów ciężkich

maszyn roboczych jak np. maszyny, budowlane, maszyny

używane w przemyśle wydobywczym (maszyny górnicze,

wiertnice ropy naftowej lub gazu ziemnego).

Instrukcje multimedialne, symulacje
i animacje komputerowe